Μην το χάσεις!

Βοηθήστε τα θύματα του σεισμού στην Ιαπωνία. Για κάθε €2 δωρεάς η Groupon προσφέρει επιπλέον €2 ενισχύοντας την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ερυθρού σταυρού!

Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...